O projekcie

Projekt „Siła rozwoju!”  realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu : 01.05.2016r.-31.08.2017r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości  u 72 osób (37kobiet, 35 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym 8 osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu ( tzw. Młodzież NEET) z powiatu kieleckiego, ostrowieckiego, starachowickiego, opatowskiego, koneckiego, skarżyskiego, miasta Kielce od  1.05.2016r. do 30.11.2017r.  poprzez kompleksowe wsparcie.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Dofinansowanie projektu: 1383 817,24 PLN
Wartość projektu: 1 423 639,20 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo