Usługi

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU (72 osoby) SKORZYSTAJĄ Z następujących usług :
1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu (4h x 72osób)
2. Pośrednictwo pracy/Poradnictwo zawodowe (4h x 72 osób)
3. Warsztaty z kompetencji społecznych ( 24 godziny x 6 grup)

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ OBRAĆ JEDNĄ Z DWÓCH RÓŻNYCH ŚCIEŻEK

ŚCIEŻKA I:

1.  Wysokiej jakości szkolenia dla 36 osób, do wyboru między innymi :
- Spawacz MAG/MIG/TIG (146 godz./grupa)
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (80 godz./grupa)
- Monter rusztowań (80 godz./grupa)
- Monter instalacji  wodno-kanalizacyjnych i gazowych (80 godz./grupa)
- Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP (80 godz./grupa)
2.  Płatne staże u przedsiębiorców – 3 miesiące x 36 osób

ŚCIEŻKA II :
1. Szkolenie i doradztwo z zakładania działalności gospodarczej (36 osób) -
- Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 30godzin/grupa
- Doradztwo grupowe ( 6 godzin/grupa)
- Indywidualne doradztwo z księgowości, marketingu, prawa odnośnie planowanej działalności gospodarczej
2. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 32 osoby x 19 600 PLN
3. Wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą ( 32 osoby x 500zł x 12 miesięcy)


W ramach projektu zapewniamy także:
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Ciepły posiłek i poczęstunek
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
• Zaświadczenia o ukończeniu stażu
• Badania lekarskie
• Dotacje na utworzenie własnej działalności w wysokości do 19 600 PLN dla 32 osób
• Wsparcie pomostowe finansowe dla 32 osób w wysokości łącznie 6000PLN

Script logo